بهمن ۲۶, ۱۳۹۴

کاربرد الکترودیالیز در تصفیه آب

مهمترین کاربرد الکترودیالیز در تصفیه آب، شیرین کردن آب های شور است. لکن برای تهیه آب تغذیه بویلرها و تصفیه فاضلابهای صنعتی نیز از الکترودیالیز استفاده می شود. از این روش برای تغلیظ آب شور دستگاه اسمز معکوس نیز استفاده می گردد، زیرا یکی از ویژگی های این متد این است که می توان آب شور را تا 20% وزنی تغلیظ نمود، بدون آنکه بالا بودن غلظت نمک روی هزینه فرایند اثر محسوسی داشته باشد. همچنین از این ویژگی الکترودیالیز در تهیه نمک سفره استفاده می شود. یک روش موفق برای جلوگیری از ایجاد رسوب و در نتیجه بوجود آمدن پلاریزاسیون غلظتی روی غشاها، تغییر قطبهای آند و کاتد به طور متناوب است. این عمل موجب حل شدن رسوبهای موجود روی غشاء می شود. برای آنکه تناوب در تغییر قطب ها روی تمیز شدن غشاء موثر واقع شود، لازم است دوره تناوب طولانی باشد. از الکترودیالیز برای تهیه آب خالص نیز استفاده می شود آب خالص را می توان با استفاده از بستر رزین های مختلط هم تهیه نمود. لکن در این روش احیاء رزین مشکل می باشد. با استفاده از روشالکترودیالیز، یون های آزاد شده در واحد تعویض یونی مختلط به کمک جریان برق از محیط رانده می شود و عملا نیازی به استفاده از مواد شیمیایی برای احیاء رزین مشاهده نمی شود.