بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

نقش اوزون در تصفیه آب چیست

به واقع نقش اوزون در تصفیه آب چیست؟ اوزون یک آلوتروپی اکسیژن است. به دلیل اینکه اوزون یک گاز ناپایدار می باشد باید آن را در محل استفاده تولید و مصرف نمود. اوزون عامل اکسید کننده خیلی موثری است، که خاصیت ضد ویروسی و باکتری کشی بسیار قوی دارد. اوزون که عامل اکسید کننده قوی است، خطر برای سلامت انسان محسوب می شود. غلظت های 50ppm اوزون در هوا می تواند سبب اکسایش پوشش ریه ها و تجمع سیال می گردد و از طریق تورم  ریوی باعث مرگ می گردد. مقدار 10ppm از اوزون برای زندگی و سلامت خطرناک می دانند و حد مجاز در معرض قرار گرفتن توسط 1%ppm است. که در غلظت های حدود 2 درصد ppm یون های قوی اوزون قابل آشکارسازی است. بهره برداری نامناسب از تجهیزات تولید اوزون می تواند 20% اوزون تولید کند که غلظت انفجاری را بوجود می آورد. تجهیزات تولیدکننده اوزون باید یک مکانیسم تخریبی داشته باشد. تا از آزاد شدن اوزون به اتمسفر در جایی که می تواند باعث تشکیل پراکسی استیل نیترات می شود که یک آلاینده شناخته شده می باشد. نیمه عمر کوتاه اوزون اجازه می دهد که آب تصفیه شده بدون خطر به محیط تخلیه گردد اما نیمه عمر کوتاه آن زمان تماس موثر در سیستم تصفیه آب را کاهش می دهد تا جایی که امکان دارد سیستم تصفیه آب مناسبی را دریافت نکند.
دی ۲۸, ۱۳۹۴

تصفیه آب با اوزون

ازون چيست ؟ ازون گازی است تقريبا بي رنگ با بوی ترش با قدرت اکسيداسيون بالا. مولکول ازون پايدار نبوده و در نتيجه نمي توان آن را انبار يا حمل نمود . اين امر باعث می گردد که توليد ازون همواره در محل انجام گيرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شيميايی در اين روش حذف مي شود بطور کلي دلايل استفاده از گاز ازون به شرح زير است : اکسيداسيون جزيی يا کلی مواد محلول در آب ته نشيني مواد محلول . لخته سازي مواد آلی در تصفیه آب. ناپايدار ساختن اجسام کلوئيدی . ضد عفونی و از بين بردن باکتريها ، انگلها و قارچها و... در مراحل تصفیه آب بر خلاف کلر و مواد شيميایی ديگر ، اکسيداسيون تصفیه آب بوسيله ازون ، هيچگونه مواد سمي يا مضر در آب بجای نمی گذارد و نياز به پالايش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازون سريعا اجزاي محلول در محيط را اکسيد می نمايد و حاصل اين اکسيداسيون تنها اکسيد اجزا و اکسيژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده ديگر ممکن است مشکلات جانبی ديگر بوجود آورند مناسب می باشد . مولکول ازون پايدار نيست و پس از مدت کوتاهی شکسته مي شود و تبديل به مولکول پايدار اکسيژن می گردد .