بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

استفاده از آب در تمامی صنایع امری ضروری می باشد که در نهایت آب مصرفی و یا مقداری از آن بسته به نوع صنعت مورد نظر به صورت فاضلاب وارد محیط زیست می شوند. با توجه به معضلات و خطراتی که تخلیه این پساب ها در محیط زیست ایجاد می کنند، کاهش حجم فاضلاب و یا تصفیه آنها لازم به نظر می رسد. در تصفیه فاضلاب صنعتی، فاضلاب روغن های فلزکاری که هدف اصلی آن روان کردن، کم کردن اصطکاک و خنک کردن می باشد، از زمره فاضلاب های است که دارای آلودگی بسیار بالا بوده و به عنوان یک فاضلاب سمی به دلیل وجود مواد افزودنی مانند مواد بازدارنده خوردگی و مواد بازدارنده رشد باکتری برای محیط های پذیرنده مطرح است. روغن های فلزکاری از زمان قدیم تا به امروز استفاده شده است اما فرمولاسیون و مطالعه در مورد مکانیزم آنها در هنگام استفاده در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. روغن های فلزکاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد با پایه آب و با پایه روغن، روغن های فلزکاری بر پایه آب را می توان در دو گروه سنتتیک و نیمه سنتتیک قرار داد  گروه دوم روغن های فلزکاری به طور گسترده در صنایع فلزکاری استفاده شده و در نتیجه حجم زیادی از مواد شیمیایی آلی در فاضلاب حضور دارد. در حقیقت به علت گوناگونی این ترکیبات در فاضلاب صنایع فلزکاری، تصفیه خانه های متداول با مشکلات زیادی در زمینه تصفیه روبه رو هستند.